Inschrijven

Kennismaken met ‘De Kleine Prins’

De keuze voor een kindercentrum voor peuteropvang is een belangrijke en persoonlijke keuze. Daarom bent u altijd welkom om een bezoek te brengen aan ons kindercentrum om de sfeer te proeven. U kunt daarvoor een afspraak maken met de coördinator.

Inschrijven

U kunt uw peuter inschrijven door het inschrijfformulier te downloaden en op te sturen naar de coördinator van ‘De Kleine Prins’. U kunt het ook afgeven op het kindercentrum. Beide adressen kunt u vinden bij contactinformatie. Het verdient aanbeveling om contact op te nemen met de coördinator om te bepalen of op de door u gewenste ochtenden wel ruimte is op ‘De Kleine Prins’.
Een inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld van € 25,00 per kind.

Plaatsen

Wij plaatsen kinderen op volgorde van inschrijfdatum. Wij proberen uw kind zoveel mogelijk op de door u gewenste ingangsdatum en ochtenden te plaatsen. Mochten wij niet meteen uw eerste voorkeur kunnen aanbieden, dan proberen wij in overleg met u een (tijdelijk) alternatief te zoeken. Flexibiliteit in de gewenste ochtenden vergroot de mogelijkheden.

Tarieven

Bekijk de tarieven per 1 januari 2020.

Toeslag kinderopvang

Als uw kind naar ‘De Kleine Prins’ gaat, heeft u misschien recht op een bijdrage (zogenaamde toeslag) in de kosten van de kinderopvang. U kunt deze toeslag aanvragen bij de Belastingdienst.
De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet Kinderopvang, die op 1 januari 2005 is ingegaan. Deze wet heeft tot doel ervoor te zorgen dat kinderopvang voor iedereen op dezelfde manier wordt geregeld. Volgens deze wet betalen de overheid, ouders en werkgevers ieder een deel van de kosten van de kinderopvang. Het deel dat de overheid, inclusief de werkgeversbijdrage, betaalt, heet de kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is onder andere afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele (toeslag)partner. Deze toeslag wordt maandelijks vooraf uitbetaald door de Belastingdienst. 
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag? En wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag u gaat ontvangen? Doe dan eerst een proefberekening kinderopvangtoeslag op www.toeslagen.nl.
Via deze site van de Belastingdienst/Toeslagen kunt u ook de kinderopvangtoeslag aanvragen of bel de belastingtelefoon 0800-0543.

Opzeg- en wijzigingsformulier

De inschrijving van uw peuter eindigt automatisch op de laatste dag van de maand waarin uw peuter vier jaar wordt. Mocht u de inschrijving eerder willen beëindigen, dan dient u de inschrijving tenminste twee maanden vooraf schriftelijk af te melden.